Danball Senki Wiki
5 Bài đăng
KhangND
SakaiEmika

Bài đăng đã lọc Thiết lập lại

Thể loại

Sắp xếp theo

  • Tất cả
  • Theo dõi
• 7/7/2018

Welcome to Discussions!

This is the place to talk about your favorite topic, to share news, theories, ideas, and to connect with others. The content from your Forum has been converted to Discussions posts, so nothing has been lost.

To learn more about what you can do here, check out http://community.wikia.com/wiki/Help:Discussions

If you're an admin on this community, read more about how you can customize your Discussions and set up guidelines for contributors: http://community.wikia.com/wiki/Help:Admin_and_Moderator_Tools_in_Discussions

Have fun!
0 0
• 10/28/2015

Thảo luận : Đóng góp ý kiến và giải đáp các thắc mắc về việc biên tập (4)

Nơi để các thành viên thảo luận về việc biên tập trên wiki.
Chúc mọi người biên tập vui vẻ!
0 44
Bài đăng này đã bị khoá.
• 7/26/2015

Thảo luận : Đóng góp ý kiến và giải đáp các thắc mắc về việc biên tập (3)

Nơi để các thành viên thảo luận về việc biên tập trên wiki.
Chúc mọi người biên tập vui vẻ!
0 69
Bài đăng này đã bị khoá.
• 6/29/2015

Thảo luận : Đóng góp ý kiến và giải đáp các thắc mắc về việc biên tập (2)

Mục đích như thread cũ, các thành viên có điều gì cần thảo luận hay thắc mắc về việc biên tập và những vấn đề trên wiki thì cứ vào đây.
Chúc mọi người biên tập vui vẻ!
0 63
Bài đăng này đã bị khoá.
• 4/26/2015

Thảo luận : Đóng góp ý kiến và giải đáp các thắc mắc về việc biên tập

Như đã nêu ở tiêu đề, đây là nơi thích hợp và thuận lợi cho các thành viên có điều gì cần thảo luận hay thắc mắc về việc biên tập và những vấn đề trên wiki. 
Biên tập vui vẻ nha mọi người!
0 53