FANDOM


Aqua Splash
Aqua Splash Main
Thông tin chung
Tên tiếng
Nhật
アクアスプラッシュ
Tên tiếng
Hán Việt
Bộc Thủy Phi Tiễn
Thông tin Function
Loại Hissatsu icon Bình thường
Vũ khí Lance weapon icon Thương
Tầm xa Mid range icon Trung
Tính năng Slash element icon Trảm
Void Icon Không có (WARS)
Thuộc tính Water element icon Nước
Xuất hiện lần đầu
Trong Anime Không có
Trong Game Danball Senki W (PSP)

Aqua Splash (アクアスプラッシュ) là đòn Hissatsu Function được sử dụng trong thế giới Danball Senki W và Danball Senki WARS.

Người sử dụng / LBX

Danball Senki WARS

Thông tin

Function này không xuất hiện trong anime mà chỉ xuất hiện trong game.

Để có đòn Hissatsu Function này trong game phần W, kỹ thuật sử dụng vũ khí dạng Thương của bạn phải đạt cấp 7.

Function này có thể tránh được bằng cách nhảy lên.

Mô tả

LBX sử dụng Function này triệu hồi năng lượng của nước bao quanh ngọn giáo rồi chém về phía đối phương, phóng ra một lưỡi hái bằng nước sắc bén.

Thông số trong game


Danball Senki Danball Senki W Danball Senki WARS
Sức sát thương - 153 153
Chance Gauge - 2 2


Hình ảnh

Game (WARS)

Video

Game (W)

Aqua Splash-0

Aqua Splash-0