FANDOM


Thông tin chung

Daishinku-Zan
Daishinku-Zan A06
Thông tin chung
Tên tiếng
Nhật
大真空斬(ダイシンクウザン)
Tên tiếng
Hán Việt
Đại Chân Không Trảm
Tên tiếng
Anh
Photon Finish
Thông tin Function
Loại Chou hissatsu icon Siêu cấp
Vũ khí Sword weapon icon Kiếm
Tầm xa Mid range icon Trung
Tính năng Slash element icon Trảm
Thuộc tính Ray element icon Ánh sáng
Xuất hiện lần đầu
Trong Anime Inazuma Eleven GO VS Danball Senki W
Trong Game Danball Senki (PSP)

Daishinku-Zan - hay Dai Shinkuu Zan (大真空斬) - là đòn Hissatsu Function được sử dụng trong thế giới Danball Senki, Danball Senki W và Danball Senki WARS.

Người sử dụng / LBX

Movie

Danball Senki WARS

Thông tin

Daishinku-Zan Main

Daishinku-Zan trong game phần WARS.

Function này được Hiro sử dụng trong movie Inazuma Eleven GO VS Danball Senki W để kết liễu LBX Digitonias I.

Để có đòn Hissatsu Function này trong game phần đầu, kỹ thuật sử dụng vũ khí dạng Kiếm của bạn phải đạt cấp 5 (ở phần W là cấp 6).

Mô tả

LBX sử dụng giơ cao thanh kiếm, biến nó thành một thanh kiếm năng lượng sáng chói và dùng cây kiếm này chém mạnh theo nhiều hướng khác nhau, phóng ra nhiều lưỡi hái năng lượng để tấn công đối phương.

Thông số trong game


Danball Senki Danball Senki W Danball Senki WARS
Sức sát thương 180 180 180
Chance Gauge 3 3 3


Video

Movie

閃電十一人GO vs 紙箱戰機W-三頭矛 永恆之槍 大真空斬 隕石強襲

閃電十一人GO vs 紙箱戰機W-三頭矛 永恆之槍 大真空斬 隕石強襲