FANDOM


Boost gaiden

Danball Senki: BOOST Gaiden (ダンボール戦機 ブースト外伝) là một manga được tạp ra bởi HIRO, tác giả của Shaman King. Câu chuyện diễn ra sau khi kết thúc phần đầu, chuyện có sự xuất hiện của nhóm LBX Tứ Tượng (Seiryuu, Byakko, Suzaku, Genbu) và LBX mới Epsilon.

Hình ảnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.