FANDOM


Cubierta 01 manga Danball Senki

Ban và Achilles trên trang bìa.

Danball Senki (Manga) là một manga với cốt truyện dựa trên anime, được viết bởi Hideaki Fujii và được đăng trên Shogakukan, CoroCoro Comic xuất bản số đầu tiên vào tháng hai, 2011. Manga phần tiếp theo Danball Senki W cũng đã được xuất bản đầu tháng hai, 2012. Mỗi phần (bản gốc và W) có 3 tập và tổng cộng có 6 tập.

Manga cũng bao gồm hai phụ bản được viết bởi HIRO - tác giả của Shaman King là Danball Senki: Kaidou Jin GaidenDanball Senki: BOOST Gaiden.

Hình ảnh