FANDOM


Danball Senki W Chou Custom
Danball senki w super custom logo
Thông tin chung
Tên tiếng Nhật ダンボール戦機W超カスタム
Thông tin về Game
Hệ máy Nintendo 3DS, 3DS LL Nintendo 3ds brand
Thể loại Hobby Arts RPG
Chế độ chơi Single Player, Co-Op
Thông tin truyền thông
Nhà phát hành Level 5
Ngày ra mắt 27 tháng 6, 2013
Hình thức phát hành Nintendo 3DS Card
Giá tiền 4,400 Yen (bình thường)
4,000 Yen (Download)
Game trước Game sau
Danball Senki W (PSP) Danball Senki WARS

Danball Senki W Chou Custom (ダンボール戦機W超カスタム) là một trò chơi trên Nintendo 3DS sau khi nhượng quyền thương mại. Game là phiên bản làm lại, cải tiến của phiên bản gốc Danball Senki W (PSP).

Cốt truyện

Gameplay

Nhân vật

Tính năng mới

Hình ảnh

Liên kết ngoài