FANDOM


Harness Emblem

Harness (ハーネス) là quốc gia ảo trong Second World.

Harness Area

Vị trí của nước Harness ở Nam Mỹ (màu vàng).

Vị trí địa lý / Lãnh thổ

Nước Harness nằm ở bờ Tây của lục địa Nam Mỹ. Lãnh thổ của quốc gia này bao gồm Uruguay và một dải đất phía Nam của Brasil.

Harness Map

Những vùng lãnh thổ chủ chốt của Harness (Màu xanh).

Ở thời điểm bắt đầu dòng thời gian của phần WARS, nước Harness bao gồm các vùng lãnh thổ chủ chốt sau:

Vùng lãnh thổ ban đầu này nếu xét theo đường giao thông thì bị cô lập hoàn toàn với các vùng khác, chỉ kết nối với một vùng duy nhất đó là Ốc đảo 8 của Khối Đồng Minh Arabista.

Quân sự

Các LBX đặc thù

Siren Harness B

LBX độc quyền

Ngoài các LBX đặc thù thuộc dòng DC và dòng Siren ra, Harness còn có các LBX do chính quốc chế tạo:

Thành viên

Chỉ huy


Các tiểu đội

Thông tin thêm

  • Có thể thấy đây là quốc gia bé nhất về mặt lãnh thổ, nhưng họ vẫn trụ vững mà không bị xóa sổ nhờ sự có mặt của thợ cơ khí Kojou Takeru.
  • Đây chính là quốc gia mà nhân vật chính của người chơi sẽ tham gia trong game.