FANDOM


Thông tin chung

Hundred Buster
Hundred Buster Main
Thông tin chung
Tên tiếng
Nhật
ハンドレッドバスター
Tên tiếng
Hán Việt
Bách Xạ Đạn Hoàn
Tên tiếng
Anh
Bull's-eye Burst
Thông tin Function
Loại Chou hissatsu icon Siêu cấp
Vũ khí Gun weapon icon Súng hạng nhẹ
Tầm xa Mid range icon Trung
Long range icon Xa (W/WARS)
Tính năng Pierce element icon Xuyên giáp
Thuộc tính Void Icon Không có
Xuất hiện lần đầu
Trong Anime Không có
Trong Game Danball Senki (PSP)

Hundred Buster (ハンドレッドバスター) là đòn Hissatsu Function được sử dụng trong thế giới Danball Senki, Danball Senki W và Danball Senki WARS.

Người sử dụng / LBX

Danball Senki WARS

Thông tin

Function này không xuất hiện trong anime mà chỉ xuất hiện trong game.

Để có được Function này trong game, kỹ thuật sử dụng vũ khí dạng Súng hạng nhẹ của bạn phải đạt cấp 8 ở phần đầu, hoặc cấp 11 ở phần W.

Mô tả

LBX sử dụng cầm khẩu súng lục đứng giữa hàng trăm tâm ngắm màu đỏ xác định các mục tiêu. LBX sử dụng lần lượt bắn vào những tâm ngắm đó, khiến những viên đạn lan tỏa ra theo mọi hướng để tấn công đối phương.

Thông số trong game


Danball Senki Danball Senki W Danball Senki WARS
Sức sát thương 215 215 215
Chance Gauge 4 4 4


Video

Game (W)

Hundred Buster

Hundred Buster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.