FANDOM


Thông tin chung

Napalm Bomb
Napalm Bomb A02
Thông tin chung
Tên tiếng
Nhật
ナパームボム
Tên tiếng
Hán Việt
Ngưng Cố Khí Du
Tên tiếng
Anh
Greek Fire
Thông tin Function
Loại Hissatsu icon Bình thường
Shooting function icon Xạ kích (WARS)
Vũ khí Launcher weapon icon Súng hạng nặng
Tầm xa Long range icon Xa
Tính năng Shock element icon Sốc
Thuộc tính Fire element icon Lửa
Xuất hiện lần đầu
Trong Anime Tập 37
Trong Game Danball Senki (PSP)

Napalm Bomb (ナパームボム) là đòn Hissatsu Function được sử dụng trong thế giới Danball Senki, Danball Senki W và Danball Senki WARS.

Người sử dụng / LBX

Anime

Danball Senki WARS

Thông tin

Napalm Bomb CCM

Màn hình chờ trên CCM của Gunsou.

Function này được Gunsou sử dụng ở tập 37 để tiêu diệt một lượng lớn LBX của quân địch.

Để có đòn Hissatsu Function này trong game, kỹ thuật sử dụng vũ khí dạng Súng hạng nặng của bạn phải đạt cấp 2 ở phần đầu (hoặc cấp 1 ở phần W).

Napalm Bomb G04

Napalm Bomb trong game.

Mô tả

LBX sử dụng sạc năng lượng vào nòng pháo của mình, phóng ra bốn quả bom Napalm đuổi theo đối phương và phát nố khi gặp vật cản.

Thông số trong game


Danball Senki Danball Senki W Danball Senki WARS
Sức sát thương 144 144 144
Chance Gauge 1 1 1


Video

Anime

Napalm Bomb - Laser Cutter - Trident

Napalm Bomb - Laser Cutter - Trident


Game (W)

Napalm Bomb

Napalm Bomb


Xem thêm