FANDOM


Thông tin chung

Souken-Rangeki
Souken-Rangeki War03
Thông tin chung
Tên tiếng
Nhật
蒼拳乱撃(ソウケンランゲキ)
Tên tiếng
Hán Việt
Thương Quyền Loạn Kích
Tên tiếng
Anh
Pandemonium
Thông tin Function
Loại Chou hissatsu icon Siêu cấp
Vũ khí Knuckle weapon icon Quyền
Tầm xa Mid range icon Trung
Tính năng Shock element icon Sốc
Thuộc tính Water element icon Nước
Xuất hiện lần đầu
Trong Anime Tập 29
Trong Game Danball Senki (PSP)

Souken-Rangeki (蒼拳乱撃) là đòn Hissatsu Function được sử dụng trong thế giới Danball Senki, Danball Senki W và Danball Senki WARS.

Người sử dụng / LBX

Anime

Danball Senki WARS

Thông tin

Function này được sử dụng lần đầu bởi Amitập 29, giúp cô đánh thắng Ota Yellow trong cơn mưa đạn của LBX Bibinbird X III. Cô cũng sử dụng lại nó ở tập 37 và kết liễu thành công 4 LBX của quân địch.

Sang phần W, Souken-Rangeki được Ami sử dụng cùng LBX Dark Pandora khi cô là người chơi nô lệ để kết liễu LBX của Ran. Sau đó, Ran cũng học được cách sử dụng Funtion này và sử dụng nó thành công trong nhiều tình huống khác nhau.

Ở phần WARS, Function này được Hikaru sử dụng ở tập 23 để tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của Bandit.

Để có đòn Hissatsu Function này trong game, kỹ thuật sử dụng vũ khí dạng Quyền của bạn phải đạt cấp MASTER ở game phần đầu, hoặc cấp 16 ở game phần W.

Mô tả

LBX sử dụng nhảy lên trời, sạc năng lượng vào vũ khí của mình và đấm liên hoàn tạo ta một cơn mưa đạn oanh tạc trên mặt đất, gây sát thương trên một vùng diện tích rộng.

Thông số trong game


Danball Senki Danball Senki W Danball Senki WARS
Sức sát thương 250 250 250
Chance Gauge 5 4 4


Một số hình ảnh

Video

Anime

ダンボール戦機W 蒼拳乱撃(ソウケンランゲキ)

ダンボール戦機W 蒼拳乱撃(ソウケンランゲキ)


Game

Souken-Rangeki

Souken-Rangeki